Warunki Przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wpłata wpisowego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Dokumenty należy składać w następujących terminach:
– I termin do 15 marca

– II termin do 15 września

Numer konta bankowego WSFiZ:
BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Na przelewie prosimy o podanie informacji:
-imię i nazwisko słuchacza,
-rodzaj wpłaty (np. wpisowe; w przypadku czesnego numer raty),
-dokładny adres,
-kierunek studiów podyplomowych.

Opłaty:

  • wpisowe – 100 zł,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 30 zł

Wymagane dokumenty

  • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • życiorys zawodowy (CV)
  • dowód opłaty wpisowego (100zł)
  • kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie formularza, nasz pracownik skontaktuje się niezwłocznie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr Telefonu

Treść wiadomości

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSFIZ w Białymstoku w celu przedstawienia mi oferty studiów podyplomowych.