Akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Pozytywna ocena w sprawie jakości kształcenia od  Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Z dumą chcielibyśmy poinformować, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej – po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego, w sprawie jakości kształcenia na kierunkach: „finanse i rachunkowość, „zarządzanie”, „ekonomia” i „budownictwo” prowadzonych w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku – przyznało ocenę pozytywną.
Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości.

 

 

admin